วิธีการติดตั้งไม้ระแนง

วิธีการติดตั้งไม้ระแนง


การติดตั้งระแนงไม้

วิธีการติดตั้งไม้ระแนง
  • การติดตั้งระแนงไม้ ให้ดูขนาดและระยะตงต่างๆ

การต่อไม้

วิธีการติดตั้งไม้ระแนง
  • การต่อไม้ บริเวณรอยต่อ ต้องใช้ตงคู่หรือใช้ตงขนาดใหญ่ เพราะต้องมีเนื้อที่ยึดไม่น้อยกว่า 2 ซม. เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อไม้ฉีกเมื่อถูกแดดจัด

**รอยต่อไม้ ต้องเพิ่มไม้ตงเป็นคู่เพื่อรับน้ำหนักการต่อไม้**

วิธีการติดตั้งไม้ระแนง
วิธีการติดตั้งไม้ระแนง